Exploitatie
De exploitatie vindt plaats door Marcel Lenders. Er is sprake van een BTW-plichtige onderneming die echter geen winstoogmerk heeft.


Stichting
Op 18 december 2009 is de Stichting Museum van Wasrol tot DVD opgericht die als doelstelling heeft "het steunen en bevorderen van de totstandkoming en instandhouding van een museum voor beeld en geluid in Boekend, gemeente Venlo en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".

Bestuursleden zijn:
mr. Marcel Lenders, wonende in Venlo-Boekend (voorzitter)
Nico Wagener, wonende te Bemmel (secretaris-penningmeester)
Ronald Erik van Wilgen, wonende te Venlo-Blerick

Adviseurs zijn:
mevrouw dr. Elly van Loon, wonende te Asten
drs. Tim de Wolf, wonende te Soest