Exploitatie

De exploitatie vindt plaats door Marcel Lenders. Er is sprake van een BTW-plichtige onderneming die echter geen winstoogmerk heeft.

 

Adviseurs zijn:
mevrouw dr. Elly van Loon, wonende te Asten
drs. Tim de Wolf, wonende te Soest