HIERONDER VINDT U DE JAAROVERZICHTEN VAN 2011 T/M 2018. HET ZIJN SUMMIERE OVERZICHTEN VAN ENKELE GEBEURTENISSEN IN DIE JAREN, DE BEGINPERIODE VAN HET MUSEUM.

April 2011
Het museum is in zoverre gereed, dat bezoekers kunnen worden ontvangen. Diverse (gezellige) groepen hebben het museum intussen bezocht. Er was sprake van enthousiaste reacties; dit werkt erg stimulerend naar de toekomst toe.

Beschrijving van de objecten ontbreekt nog, hier is nog wel enige tijd mee gemoeid. Omdat er een mondelinge toelichting kan worden gegeven, heeft dit geen prioriteit.

Komende tijd zal de presentatie links en rechts nog verbeterd worden. Er dienen nog enkele vitrines te worden aangeschaft en de verlichting dient op enkele punten te worden verbeterd; deze laatste punten kunnen alleen worden gerealiseerd met subsidies/sponsoring.

Het museum staat in ieder geval niet stil. Er is sprake van een dynamisch proces met aandacht voor heden, verleden en toekomst.

 

Februari 2013
Het bezoek is in 2012 sterk toegenomen. Er komen steeds meer bezoekers uit andere delen van Nederland en ook het aantal groepen uit Duitsland groeit.

Er zijn in 2012 mooie expositiestukken bijgekomen en ook de aankleding van het museum is weer verbeterd.

In de loop van 2013 zullen de klokken van de (aan de eredienst onttrokken) St. Lambertuskerk te Blerick een plaats krijgen op de binnenplaats en naar verwachting zal eind 2013 een carillon (14 klokken) geplaatst worden. De klok krijgt dus een volwaardige/prominente plaats in het museum.

Gehoopt wordt dat het de Stichting in 2013 lukt subsidies/sponsorgelden te verkrijgen zodat met name presentatie, licht en klimaat (en promotie) kunnen worden verbeterd. Tot nu toe is er geen sprake van subsidies.
Naar de toekomst toe is er behoefte aan een expositiezaal en een filmzaal.

Het is de bedoeling in 2013 te starten met de wetenschappelijke kant van het museum.

Tenslotte kan gezegd worden dat het museum is opgenomen in de gratis verkrijgbare Limburgse Museumgids (oktober 2012).

Januari 2014
Een nieuw jaar is weer begonnen. Er zijn in het museum sinds kort enkele belangrijke nieuwe aanwinsten te zien, zoals het Orchestrion Jazz-Band-Rex.

De Jazz-Band-Rex is een zelfspelend muziekinstrument dat gebruik maakt van (zeer) grote houten rollen waarop pennetjes zijn gemonteerd. Het instrument is geproduceerd door de firma Limonaire & Frères uit Parijs in 1898.

Belangrijk is dat het museum dynamisch blijft, dat er steeds iets nieuws te zien is.
Echter een aantal geplande zaken (denk met name aan presentatie/licht/klimaat/promotie) kon in 2013 niet worden gerealiseerd wegens gebrek aan middelen. Zo zijn ook de klokken van de St. Lambertuskerk te Blerick en het carillon nog niet geplaatst.

Er staan in ieder geval voor 2014 vele zaken op de rol die moeten worden gerealiseerd. U zult op de hoogte worden gehouden via deze site.

Ook wanneer niet alle gewenste zaken kunnen worden gerealiseerd in 2014, het museum staat niet stil! Er is volop actie en dynamiek!

Maart 2015
Weer een jaar voorbij. De tijd gaat snel. Afgelopen jaar was weer dynamisch. Er is sprake van diverse belangrijke nieuwe aanwinsten en er was extra aandacht voor aankleding en sfeer. In dit kader moet vermeld worden dat het museum verlicht wordt door gloeilampen, sfeervol licht waarbij de kleurweergave 100% is.

Hiernaast ziet u een afbeelding van de studio-camera van Oswaldus Douven uit Leopoldsburg (B). De heer Douven (1922-2007) was fotograaf en kunstschilder; in het museum is ook
een schilderij van hem te zien. Hij is telg uit een kunstenaarsfamilie waarover het nodige te vertellen valt....


Nieuw is de realisatie van de museumshop. In diverse prijsklassen zijn hier mooie en verrassende items te koop.

Dat op sommige vlakken de gewenste ontwikkeling te langzaam gaat is inherent aan het feit dat het museum draait zonder subsidies en sponsorgelden. De hoop is dat deze situatie in de nabije toekomst verandert.
Zie in het kader van de aankleding links de kunstenaar Rik van Rijswick
bij een recente creatie (2014) van hem, een "Wachter" in brons. De kunstenaar is onder andere de maker van de draak in Beesel (rotonde) en de Krijger (Peaceful Warrior) in Venlo (Maasboulevard).

Zie voor meer informatie www.rikvanrijswick.com .

JULI 2015
Dit keer aandacht voor bezoek van Song-Muk Son uit Zuid-Korea en bezoek van gedeputeerde Ger Koopmans.

Song-Muk Son
Op maandag 20 april jl. heeft Song-Muk Son, president van de drie grote particuliere technische musea op het gebied van beeld en geluid in Korea (Gangneung City), samen met zijn general manager Soo Un Nam het museum bezocht. Afgesproken is, dat de technische musea kennis gaan uitwisselen en op een aantal gebieden gaan samenwerken. Ook is gesproken over de oprichting van een "mondiale denktank". De Koreaanse musea ontvangen op dit moment 500.000 bezoekers per jaar, maar dit aantal zal naar verwachting de komende jaren fors groeien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ger Koopmans
Op 17 juni jl. heeft de Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans het museum bezocht. Hij heeft de portefeuille Financiën, Sport en Cultuur en zal bekijken of een subsidie voor het museum mogelijk is.

FEBRUARI 2016
Dit jaar wordt het eerste lustrum van het museum gevierd, het museum is dan 5 jaar opengesteld voor publiek. In die vijf jaren heeft het museum zich ontwikkeld tot toonaangevend museum op het gebied van de geschiedenis van Beeld en Geluid. Er is de laatste vijf jaren veel geïnvesteerd in aankopen, zodat het museum nog meer voor iedereen interessant is, ook voor herhalingsbezoek. Wensen, zoals uitbreiding met een expositieruimte en een filmzaaltje, konden niet worden gerealiseerd; daardoor blijft individueel bezoek vooralsnog niet mogelijk. Het museum werkt tot nu toe zonder subsidies, naar de toekomst toe is dat niet meer mogelijk.

Enkele aankopen 2015

Nu de filmapparatuur uit de bioscopen is verwijderd, is het voor het museum belangrijk "film" levend te houden. Derhalve is recente projectieapparatuur van Kinoton, Ernemann en Cinemeccanica aangekocht. Eindpunt en hoogtepunt van een ruim honderdjarige filmprojectiegeschiedenis.

Op het gebied van de amateur-filmapparatuur moet vermeld worden dat het museum in het bezit is gekomen van de collectie Zuppelli (Dld.).

Jutta en Rolf Zupelli

Ook op het gebied van design is er veel interessante apparatuur bijgekomen. Design is een hoofdpijler geworden van het museum.

De ontvangstruimte is verrijkt met een pijporgel. Dit pijporgel is in 1961 gemaakt door Verschueren Orgelbouw Heythuysen voor de Hervormde Kerk Emmermeer (Emmen). Bedoeling is dat dit orgel ook zelfspelend wordt.

JULI 2016
In het museum worden apparaten gedemonstreerd, onder andere zelfspelende muziekapparaten. Los daarvan is er ook veel live muziek te horen van muzikale bezoekers. Vele koren, muzikanten en zangers hebben met hun klanken de ruimte doen stralen, amateurs en professionals, onbekend en bekend.

Hier enkele foto's van jeugdige muzikale talenten uit de "topklas muziek" van het Valuas college uit Venlo tijdens een museumbezoek in juni 2016.

Pianolavereniging

Op 23 april 2016 vond in het museum de jaarvergadering plaats van de Nederlandse Pianola Vereniging. Een inspirerend gezelschap met vele muzikale en technische talenten.

Deze ponsmachine heeft in 2013 een hoofdrol gespeeld in een kunst/muziek -project in Keulen: punchcard music (foto links).

Zie dit filmpje: https://vimeo.com/65046304

 

Hier wordt een nieuwe stelling gemaakt voor de afdeling design. Dat gebeurt allemaal in eigen beheer:

Albert Wernsen bespeelt het Verschueren orgel

Trio Kacha

Van tijd tot tijd vindt er in het museum een professioneel optreden plaats. Hier een optreden van het Trio Kacha:

FEBRUARI 2017

Afgelopen halfjaar is er extra aandacht geweest voor de ontwikkeling van de computer. Tegenwoordig komt beeld en geluid vaak uit computers; dat was vroeger niet het geval, toen waren beeld en geluid gescheiden werelden en een computer was in feite slechts een snelle rekenmachine. Links ziet u een minicomputer uit 1972. De computer werkt o.a. met grote verwisselbare harde schijven van zo'n 2 MB. Een tegenwoordige iPhone 7 kan een geheugen hebben van 256 GB, dat zijn in feite 128000 van zo'n grote harde schijven, een toren van zo'n 5000 meter hoog!

Hier beneden ziet u het binnenwerk van een IBM 026 ponsmachine die wordt gereinigd en nagekeken. Het betreft hier vroege computertechniek uit 1949. Vroege computers hadden geen toetsenbord of beeldscherm, maar werden gevoed met ponskaarten, kaarten met gaatjes. Ook zelfspelende muziekinstrumenten in het museum worden gevoed met papier met gaatjes en zijn dus in feite vroege computers!

Natuurlijk staat het museum in contact met vele musea/kenniscentra en worden met name internationaal vele tentoonstellingen bezocht, waarbij kennis wordt uitgewisseld. Links ziet u Klaus Crössmann van het Institut für neue Technische Form (INTeF) in Darmstadt. Tot 11 maart a.s. is hier een design-tentoonstelling te zien over de productontwikkeling van de TV, met aandacht voor het verdwijnen van de derde dimensie bij de huidige vlakke toestellen.

"Das Fernsehen machte aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis." (Rolf Haller)

 

 

 

 

 

Traditioneel vinden in november muzikale bezoeken plaats in het kader van het Ceciliafeest. Hier ziet u een "actiefoto" van Zangvereniging Vriendenkring Steyl. (64 zangers, opgericht 1883)

JUNI 2018
Het "laatste nieuws" heeft de afgelopen jaren het karakter gehad van een overzicht en dat is ook nu het geval. In dit geval zelfs een overzicht over ruim een jaar.  Omdat het museum absoluut niet stilstaat is er veel te vertellen. Hieronder een summiere indruk. Het museum van nu is natuurlijk niet vergelijkbaar met het museum van 2011, er zijn veel museale objecten bijgekomen en ook de inrichting is aangepast.

Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor "beeld". Op dit gebied heeft het museum mooie, zeer aparte items verkregen.

Hiernaast is de zien de inhoud van de high tech diaprojector (met 2 objectieven) P 3801 van Rollei. Dit display heeft gehangen in de ontvangstruimte van Rollei. Rollei is in 2014 definitief failliet gegaan. Het einde van weer een roemruchte Duitse firma (seit 1920).

 

Rollei diaprojecktor P 3801

Een iets andere toepassing van beeld vormt het onderstaande apparaat van Tagarno. Het werkt met gewone 35mm film (bioscoop-formaat), maar is voor het bekijken van hartfilmpjes. Het is afkomstig van een hartchirurg (afgehaald in Berlijn).

 

 

Zeer vermeldenswaardig zijn zaken die toebehoorden aan de beroemde cineaste Leni Riefenstahl, zeer bekend vanwege de films "Triumph des Willens" (1935) en "Olympia" (1936). Afgehaald in haar huis te Pöcking (Starnbergersee).

Hier hebben we de jongste (2 weken) en oudste 99 jaar (in 2018 100 geworden) bezoeker van het afgelopen jaar.:

Afgelopen herfst vond in het museum de landelijke contactdag "140 Jaar Spreekmachines en 160 Jaar Geluidsdragers" plaats. Met lezingen en exposities.

                                    Op de foto rechts een lezing van Peter Berghout:

Links de entertainer "Sniggy" met zijn familie. "Hij kan beatboxen, acteren, zingen en stemmen imiteren van Disney-figuren tot filmhelden. Dat alles combineert hij tot complete shows van een hoog niveau."

Rechts: veel aandacht voor geschiedenis geluidsdragers.

Links lezing "Van Koolmicrofoon tot Karaoke, microfoons in de twintigste eeuw" door Marco van der Hoeven, schrijver van het boek "Witnesses of words".

 

Hierboven  Ben Verdellen. Het museum heeft van hem een stuk geschiedenis van de "De Vrijbuiters" gekregen; onder andere de versterker die de band tijdens haar live-optredens heeft gebruikt. De band, die optrad in musketierskledij, was in Limburg zeer bekend en heeft bestaan tot 1985.  Ben Verdellen startte toen een solocarrière.

Voor het eerst heeft het museum in 2017/2018 een winterpauze gehad. Op zich jammer, want de winter is een heel geschikte tijd voor museumbezoeken. Maar veel bezoekers houden dan een winterslaap...

Tijdens de winterpauze was er in het museum volop sprake van activiteit. Er is ook sprake geweest van bezoeken van busmaatschappijen die het museum hebben opgenomen in hun programma.

Links de eigenaren van B&V reizen nv uit Hechtel, Jos en Inge Berckmans-Vorjans.

 

 

 

 

 

Vertegenwoordigers van verenigingen.

Tijdens de winterpauze zijn er ook veel bezoeken geweest aan musea in binnen- en buitenland, grote musea en kleine musea. En zijn er contacten geweest met deskundigen in binnen- en buitenland. Hieronder  Rainer Berkenhoff die een privé-museum (radio en TV) aan huis heeft in Datteln (Duitsland).

Hier een bezoek aan het "Kinomuseum Vollbüttel" (Duitsland).

 


        

         Traditioneel komen er veel koren/ bands/ muzikanten op bezoek.  
         Hieronder een bezoek van "Venlona". De Koninklijke 
         Zangvereniging 
Venlona, opgericht in 1900, bestaat uit zo’n 90
         actieve leden en verzorgt tal van optredens, in binnen- en
         buitenland.

Er is niet alleen aandacht voor apparaten, maar ook voor media.
Bijzonder zijn verkregen  3-D dia's, allemaal unicaten, van een
Duitse steenkolenmijn op 1200 meter diepte en van de Duitse bekerfinale FC Schalke-Bayern München (2005) in het olympisch stadion in Berlijn.